Vid första besöket får du berätta om dina besvär och vi gör en undersökning. Genom att provocera samt lindra dina symtom kommer vi fram till vilken struktur som är symtomgivande och utifrån detta lägger vi tillsammans med dig upp en behandlingsplan och mål.

Du kan boka tid direkt, ingen remiss behövs. Frikort och högkostnadskort gäller. Patientavgiften är 200 kr/besök och stämplas i högkostnadskortet. Barn och ungdomar under 20 är avgiftsbefriade.