MTT är en individuellt anpassad träning för olika besvärstyper. Det är ett träningsprogram för behandling av smärta, nedsatt rörlighet, ökad uthållighet och styrka samt ökad funktion i dagliga aktiviteter.

MTT lämpar sig för alla med akuta eller kroniska smärttillstånd.

MTT lägger stor vikt vid rätt dosering av övningarna för att öka toleransen för belastning och normalisera muskelbalans och koordination. MTT är därför lämplig som rehabiliteringsträning efter operationer av t.ex. korsband, axlar och ryggar.


Leave a Reply