Behandlingen kan t.ex. bestå av manipulering, mobilisering, stabiliserings- eller annan träning, och akupunktur.