Från 2019-04-01 finns jag på Aktiv Rehab,
Geijersgatan 8, 216 18 Limhamn.

tel 040-151270 | aktivrehab@telia.com

Besök gärna min nya hemsida: www.frisklinje.se